Tumblelog by Soup.io
 • Victorialies
 • RainbowTardis
 • masterofpuppets
 • extract
 • liwiadruzylla
 • creure
 • nattaly
 • marysia
 • dobby
 • piar
 • sknnylvee
 • rayla
 • naomilynn
 • riddiculus
 • Molly
 • violette-endivien
 • mayrose
 • Americanlover
 • blackheartgirl
 • ashina666
 • toxic-berry
 • smerfetka
 • czarnylistopad
 • myname
 • dusielecc
 • Blind-jellyfish
 • formyself
 • agi2805
 • AdikTheOne
 • revalie
 • unni
 • awakened
 • youbastard
 • krimson
 • pesymista
 • werhamster
 • daqua
 • drinkdrankdrunk
 • doctor-in-london
 • greymouse
 • malinowychrusniak
 • gieka
 • ihuntyoursoul
 • strawberriest
 • nosceteipsum
 • jawn-palace
 • liquirizja
 • suzannekhaleen
 • spieluhrenherz
 • choppedheidi
 • irmelin
 • matuss
 • someonelikeme
 • peach
 • loveveryone
 • high-functioning-sociopath
 • meliaa
 • stray-cat
 • byebyebabe
 • awwesome
 • oborze
 • stragan-ze-snami
 • MyBlackWings
 • anothersucker
 • stockholmsyndrome
 • illustrious
 • jasmintea
 • cocomove
 • novocaine
 • silverqueer
 • gobletoffeels
 • thehighwasworththepain
 • sweetchocolate
 • stormbornvalkyrie
 • shakespork
 • arrystark
 • tellmemore-lies
 • idontlikeu
 • migrationofthesoul
 • disappointing
 • thegirlinblack
 • Annju
 • lanabanana
 • zycienakrawedzi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

0511 88a6
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viasomebunny somebunny

November 24 2017

5074 a499
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezdara niezdara
5450 363d 500
Reposted fromAIeksandra AIeksandra vianiezdara niezdara
2414 53a6 500
Reposted fromnervure nervure vianiezdara niezdara
9242 0703
Reposted frombrummel brummel
9622 36a2 500
Reposted fromtfu tfu
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu
1847 76f0
Reposted fromsavatage savatage viabananowo bananowo
Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd
Przecież to wszystko policzone już jest
Wszyscy chcą coraz więcej mieć
Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest
Ukojenie tak trudno odnaleźć
A z nadmiaru tak łatwo oszaleć
— T.Love Siedem
Reposted bycytatyoutofloverusalkadmiralczekoladowezatraceniewszystkodupa
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viaSenyia Senyia
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin viaapluzyna apluzyna
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viaapluzyna apluzyna
6847 aeef 500
Reposted fromkulamin kulamin viaapluzyna apluzyna
2884 271f
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl