Tumblelog by Soup.io
 • Victorialies
 • RainbowTardis
 • masterofpuppets
 • extract
 • liwiadruzylla
 • creure
 • nattaly
 • marysia
 • dobby
 • cachalot
 • sknnylvee
 • rayla
 • naomilynn
 • riddiculus
 • Molly
 • violette-endivien
 • mayrose
 • Americanlover
 • blackheartgirl
 • ashina666
 • toxic-berry
 • animeacid
 • czarnylistopad
 • myname
 • dusielecc
 • Blind-jellyfish
 • formyself
 • agi2805
 • AdikTheOne
 • revalie
 • unni
 • awakened
 • youbastard
 • krimson
 • pesymista
 • werhamster
 • daqua
 • drinkdrankdrunk
 • doctor-in-london
 • greymouse
 • malinowychrusniak
 • gieka
 • ihuntyoursoul
 • strawberriest
 • nosceteipsum
 • jawn-palace
 • liquirizja
 • suzannekhaleen
 • spieluhrenherz
 • choppedheidi
 • irmelin
 • matuss
 • someonelikeme
 • peach
 • loveveryone
 • high-functioning-sociopath
 • meliaa
 • stray-cat
 • byebyebabe
 • awwesome
 • oborze
 • stragan-ze-snami
 • MyBlackWings
 • anothersucker
 • stockholmsyndrome
 • illustrious
 • jasmintea
 • cocomove
 • novocaine
 • silverqueer
 • gobletoffeels
 • thehighwasworththepain
 • sweetchocolate
 • stormbornvalkyrie
 • shakespork
 • arrystark
 • tellmemore-lies
 • idontlikeu
 • migrationofthesoul
 • disappointing
 • thegirlinblack
 • Annju
 • lanabanana
 • zycienakrawedzi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viainerte inerte
8796 8d04 500
Reposted fromnomad nomad viainerte inerte
5732 f450
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viainerte inerte
3640 131e
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viathenatuss thenatuss
4770 ecfd 500
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
5541 a887
Reposted fromtwice twice vialaluna laluna
“ Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
9524 3c33 500
Looking Towards Autumn, Oxfordshire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialove-autumn love-autumn
5392 37f1
Reposted fromgrobson grobson viaOnlyRed OnlyRed
4231 a319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl